CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Bài 2 Tạo báo cáo động trong Add-in A-Tools

Thg9, 19/2018

NỘI DUNG: + Chuẩn hóa bảng dữ liệu nguồn + Sử dụng từ khóa SELECT + Sử dụng từ khóa FROM + Sử dụng từ khóa WHERE + Sử dụng từ khóa ORDER BY + 16 ví dụ...
Chi tiết...
Làm sao để tổ chức đại hội cổ đông chuyên...

Thg9, 19/2018

Để tổ chức một kỳ đại hội cổ đông chuyên nghiệp, lãnh đạo công ty phải có tầm nhìn. Hội đồng quản trị và ban điều hành phải có sự thống nhất một số quan điểm...
Chi tiết...
Nguyên tắc "BẦU DỒN PHIẾU" và Ý nghĩa của nó?

Thg9, 19/2018

ể từ ngày 1/07/2006, đối với các Công ty Cổ phần khi bầu thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì bắt buộc phải áp dụng phương thức bầu dồn...
Chi tiết...
Tạo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán...

Thg9, 19/2018

Đối với các công ty mới áp dụng phần mềm kế toán thì một trong những công việc đầu tiên là việc thiết lập số dư đầu kỳ cho các tài khoản và những đối tượng chi...
Chi tiết...
Protect/UnProtect Sheet bằng câu lệnh VBA

Thg9, 19/2018

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo thủ tụcProtect/Unprotect Sheet để gán vào nút bấm trên bảng tính. Khi đó các bạn chỉ cần click chuột vào...
Chi tiết...
Lọc phiếu nhập bằng VBA

Thg9, 19/2018

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo code để lọc toàn bộ dữ liệu là phiếu nhập từ sheet dữ liệu sang sheet phiếu nhập chỉ bằng Click chuột. Giả sử ta có...
Chi tiết...