CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

1.jpg

Nguyễn Duy Tuân

Trình độ/Bằng cấp: Thạc sĩ

Đơn vị công tác:Trường ĐHCN HN, Công ty Cổ phần Bluesofts

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

+ Đào tạo bậc đại học

+ Đào tạo nghề

1.jpg

Nguyễn Duy Tuân

Trình độ/Bằng cấp: Thạc sĩ

Đơn vị công tác:Trường ĐHCN HN, Công ty Cổ phần Bluesofts

Các chứng chỉ sư phạm phục vụ cho  đào tạo:

+ Đào tạo nghề